Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року