Квартальна інформація емітента цінних паперів за І кв. 2015 р.