Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік